Chuyên phân phối các loại bình chữa cháy chính hãng giá tốt nhất thị trường. Các loại bình chữa cháy được sử dụng nhiều nhất như: bình chữa cháy mt3, bình chữa cháy mt5, bình chữa cháy CO2, bình chữa cháy ABC, bình chữa cháy mfz4, bình chữa cháy mfz8,…

Báo Giá Gọi Ngay: 0914 58 55 48 (Sơn)
Mã sản phẩm : MFZTL35
Giá bán: 1.450.000
Mã sản phẩm : XZFTB8
Giá bán: 320.000
Mã sản phẩm : MFTZ35
Giá bán: 1.350.000
Mã sản phẩm : XZFTBL8
Giá bán: 340.000
Mã sản phẩm : XZFTBL6
Giá bán: 330.000
Mã sản phẩm : XZFTB6
Giá bán: 310.000
Mã sản phẩm : CO2 MT5
Giá bán: 465.000
Mã sản phẩm : MFZL8
Giá bán: 235.000
Mã sản phẩm : CO2 MT3
Giá bán: 290.000
Mã sản phẩm : MFZ8
Giá bán: 225.000
Mã sản phẩm : MFZL4
Giá bán: 145.000
Mã sản phẩm : MFZ4
Giá bán: 135.000