BÌNH CẦU TỰ ĐỘNG 6KG ABC (XZFTBL6)

  • Mã sản phẩm : XZFTBL6.
  • Bảo hành : 01 năm.
  • Xuất xứ : China.
  • Trọng lượng chất : 06 kg.
  • Trọng lượng tổng : ~7.5 kg.
  • Chất chữa cháy: Bột ABC.
BÌNH CẦU TỰ ĐỘNG 6KG ABC (XZFTBL6)